Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί  >  RCA

- gr      - en

 ΕΚΤΑΚΤΟ
Νέες φωτογραφίες από εγκατεστημένους εκτυπωτές αυγών:  Κάντε κλικ εδώ για να τις δείτε.
 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Εταιρικό Προφίλ
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
  Fixa
  Intermec C4
  RCA
  FCA
  OP60 & HD
  Turbo Filler
  Egg-Jet
  Ταινιόδρομοι
Πληροφορική
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΥΡΕΣΗ
RCA:  Ημι-αυτόματη ετικετέζα για κυλινδρικές συσκευασίες
FCA:  Ημι-αυτόματη ετικετέζα για ΜΗ κυλινδρικές συσκευασίες
OP60 & HD:  Αυτόματη print-and-apply ή first-apply επικόλληση ετικέτας
Turbo Filler:  Γεμιστικά κρασιού, μπύρας, λαδιού, κλπ.
Egg-Jet:  Εκτύπωση αυγών σύμφωνα με κοινοτική οδηγία CD2002/4/EU.
Υπηρεσίες Internet:  Φιλοξενία, σχεδίαση, κλπ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
     RCA (Round Container Applicator)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2002

 

"Η RCA είναι η ιδανική λύση για εποχιακούς παραγωγούς οι οποίοι θέλουν να ετικετάρουν κυλινδρικές συσκευασίες."

 

[Για ορθογώνιες συσκευασίες δείτε την FCA.]

Πρόκειται για ένα ελαφρύ, μεταφερόμενο μηχάνημα το οποίο, για μία ετικέτα, βγάζει μέσο όρο 2,000 μπουκάλια την ώρα.

Μπορεί να επικολλήσει και δύο ετικέτες στο μπουκάλι με ένα πέρασμα (ετικέτα μπρος-πίσω τυπωμένη στο ίδιο ρολό), ή (σε διαφορετικά ρολά) να επικολλήσει δεύτερη ετικέτα με χρήση φωτοκυττάρου για ακριβή υπολογισμό αποστάσεων.

Κάντε 'κλικ' εδώ για το προσπέκτους της RCA.  Επίσης, θα βρείτε στα δεξιά δύο μικρά κομμάτια βίντεο στα οποία φαίνεται η λειτουργία της μηχανής.

Στην RCA μπορεί να ενσωματωθεί και ο εκτυπωτής Intermec για προσθήκη στην προτυπωμένη (ή λευκή) ετικέτα στοιχείων όπως ημερομηνίες, κωδικοί, barcode, κλπ.

Η RCA είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε προϊόν σε κυλινδρικές και ορισμένες πολυγωνικές ή κωνικές συσκευασίες.  Για ορθογώνια σχήματα, υπάρχει η μηχανή FCA.

Τελευταία ανανέωση:  Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2005

ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΤΗΣ RCA

 

Η RCA είναι η ημιαυτόματη ετικετέζα μας κατάλληλη για όλες τις κυλινδρικές συσκευασίες.  Κάντε κλικ εδώ για το προσπέκτους της μηχανής.

RCA VIDEO CLIPS

 

Δύο video clips των 15" τα οποία δείχνουν τη λειτουργία της RCA:  CLIP1, CLIP2 (δεξί κλικ και "Save Target As ...").

(QuickTime required)
 

copyright 2005 Rational Automation Services